Doc. MUDr. Eva Rychlíková, CSc.
Ordinace rehabilitačního lékařství,
interny a manuální medicinyPoskytované služby

Odborná ordinace se především věnuje diagnostice, diferenciální diagnostice a léčení funkčních poruch páteře, diagnostice a léčení vztahů mezi páteří a vnitřnímni orgány:

 • bolestem v kříži
 • bolestem hlavy
 • bolestem v nejrůznějších oblastech páteře
 • bolestem kloubů končetin – kyčle, kolenní klouby, ramenní klouby
 • diagnostikou a léčením vztahu mezi páteří a vnitřními orgány
 • a dalším bolestivým stavům

Pro odstranění funkčních poruch páteře a končetinových kloubů, ovlivnění bolesti používáme:

 • specifické i nespecifické mobilizační techniky různě zaměřené jak na oblast páteře, tak i kloubů končetin
 • manipulační techniky páteře a kloubů končetin
 • obstřiky
 • a další nejrůznější druhy reflexní léčby podle zjištěných poruch

Na lékařské vyšetření navazuje odborná rehabilitační léčba vedená odbornými fyzioterapeutkami. Jednotlivé metodiky a rehabilitační postupy jsou specifikované podle indivliduálního nálezu. Při léčbě výše jmenovaných obtíží používáme všechny druhy reflexní terapie, včetně nejrůznějších druhů elektroterapie a fyzikální léčby.

Léčba je doplněna odborným nácvikem jednotlivých cvičení pro ovlivnění obtíží pod vedením zkušeného odborného fyzioterapeuta aby bylo dosaženo jak léčebného efektu, tak i preventivního k ovlivnění recidiv.

Máme velmi úzkou spolupráci s odborným RTG pracovištěm, neurologickou ordinací a ostatními odbornými pracovišti. Každý pacient, pokud je nutno, je odeslán na RTG vyšetření páteře, které je provedeno ve speciálních polohách podle úseku páteře.

Smlouvy s pojišťovnami:

 • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 – Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
 • 209 – Zdravotní pojišťovna Škoda
 • 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Poplatek 100,- Kč v případě nedostavení se, či omluvy až v den ošetření.

Copyright ® 2008 PB Solution, s.r.o. - info@pbsolution.eu, CMS - Arxon.Wiki.Web